Strane

Akcije

Od ukupno 57.816.871 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 Headshot 2 34.329.015 59%
2 Double Kill (2 kills) 1 11.387.897 20%
3 Triple Kill (3 kills) 2 5.696.457 10%
4 Domination (4 kills) 3 2.938.195 5%
5 Rampage (5 kills) 4 1.550.887 3%
6 Mega Kill (6 kills) 5 837.317 1%
7 Ownage (7 kills) 6 460.017 1%
8 Ultra Kill (8 kills) 7 258.022 0%
9 Killing Spree (9 kills) 8 146.978 0%
10 Monster Kill (10 kills) 9 85.054 0%
11 God Like (12 kills) 11 77.509 0%
12 Unstoppable (11 kills) 10 49.523 0%