Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Danska
ID igrača:2.038.942
Unique ID:STEAM_0:0:52812118
Steam Community:76561198065889964
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 17 sati (Ukupno: 1.235 konektovanja)
Provedeno vreme:8 dana 20:08:41 sati
Prosečan ping:68,28ms (Latency: 34,14ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
kudo 4d 06:45h 25. jun 2019. 20:42:11 744 0% 54.952 25.115 2,19 61% 23%
Tar ar ais 0d 15:42h 4. dec 2015. 19:32:33 175 0% 6.021 2.690 2,24 62% 23%
CRISTOF♕ 0d 11:59h 16. nov 2015. 18:36:23 140 0% 5.059 2.340 2,16 70% 21%
Qazad 0d 09:16h 18. apr 2016. 04:51:26 102 0% 4.169 2.037 2,05 67% 21%
✪ JoKa 0d 08:15h 9. nov 2015. 18:43:11 86 0% 3.064 1.867 1,64 57% 19%
aldu8) 0d 07:57h 27. nov 2015. 19:14:35 68 0% 2.719 1.343 2,02 64% 22%
speedy gonzales 0d 07:29h 17. okt 2016. 02:50:57 81 0% 3.319 1.406 2,36 66% 22%
CRISTOF iz tuf 0d 06:22h 21. nov 2015. 21:13:32 65 0% 2.198 1.022 2,15 74% 21%
Aldu the Savage 0d 06:17h 25. nov 2015. 00:00:32 80 0% 2.274 1.160 1,96 71% 21%
aldu 0d 06:08h 10. dec 2015. 18:40:35 68 0% 2.711 1.135 2,39 70% 35%
PREPZiNHO :) 0d 05:54h 23. mar 2018. 19:17:30 46 0% 3.535 1.446 2,44 65% 24%
prepz 0d 05:09h 3. apr 2018. 17:44:30 47 0% 2.597 1.229 2,11 65% 24%
shar. 0d 04:49h 6. jan 2016. 09:01:12 50 0% 2.175 1.056 2,06 64% 89%
Kudo :-) 0d 04:48h 2. sep 2018. 21:31:05 24 0% 2.592 1.110 2,34 67% 23%
Jai Da Rican Don 0d 04:33h 3. avg 2019. 22:13:01 45 0% 1.904 844 2,26 72% 25%
Spisak svih nikova igrača [177]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 4d 21:29h 737 puta 52% 2,30
Counter-Terrorist 3d 23:00h 635 puta 44% 2,13
Spectator 0d 00:35h 58 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 4d 20:56h 688 puta 55% 2,30
st6 3d 18:32h 535 puta 43% 2,14
gsg9 0d 04:59h 35 puta 3% 1,98
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 69.159 puta 78.130
Double Kill (2 kills) 8.063 puta 8.063
Triple Kill (3 kills) 5.116 puta 10.232
Domination (4 kills) 3.432 puta 10.296
Rampage (5 kills) 2.170 puta 8.680
Mega Kill (6 kills) 1.363 puta 6.815
Ownage (7 kills) 904 puta 5.424
Ultra Kill (8 kills) 612 puta 4.284
God Like (12 kills) 489 puta 5.379
Kill Assist 451 puta 451
Killing Spree (9 kills) 389 puta 3.112
Monster Kill (10 kills) 235 puta 2.115
Unstoppable (11 kills) 107 puta 1.070

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
bcs_aim_redline 2d 19:14h 38.516 35% 17.835 2,16 22.155 32% 58% 5.301
aim_warmup_d 1d 03:15h 17.110 16% 6.548 2,61 10.452 15% 61% 2.468
aim_map 1d 00:57h 16.548 15% 6.727 2,46 8.746 13% 53% 2.398
aim_100hp 0d 15:45h 6.984 6% 3.123 2,24 6.184 9% 89% 486
aim_map_only_pistol 0d 14:51h 5.731 5% 2.806 2,04 5.291 8% 92% 369
aim_map_middle 0d 14:43h 7.375 7% 3.731 1,98 3.821 6% 52% 963
aim_p2000 0d 14:18h 4.203 4% 2.238 1,88 3.808 6% 91% 334
aim_furiouz 0d 13:03h 5.864 5% 2.915 2,01 3.130 5% 53% 657
aim_map_usp_s 0d 11:43h 3.748 3% 1.840 2,04 3.535 5% 94% 261
aim_brutal_b1 0d 03:50h 1.231 1% 636 1,94 898 1% 73% 112
aim_ak47 0d 03:33h 1.690 2% 717 2,36 799 1% 47% 291
aim_skate 0d 01:33h 676 1% 246 2,75 297 0% 44% 102

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 75.518 69% 36.701 76% 45.041 65% 60%
USP_SILENCER USP-S 1,40 9.473 9% 5.642 12% 9.112 13% 96%
SG556 SG 553 1,00 7.094 6% 721 1% 5.396 8% 76%
M4A1 M4A4 1,00 6.489 6% 1.682 3% 2.721 4% 42%
AUG AUG 1,00 4.148 4% 574 1% 1.521 2% 37%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 2.710 2% 1.623 3% 2.429 4% 90%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1.618 1% 947 2% 792 1% 49%
HKP2000 P2000 1,40 733 1% 262 1% 702 1% 96%
CZ75A CZ75A 1,30 426 0% 33 0% 298 0% 70%
P250 P250 1,50 355 0% 81 0% 333 0% 94%
TEC9 Tec-9 1,20 264 0% 10 0% 171 0% 65%
ELITE Dual Berettas 1,40 205 0% 5 0% 169 0% 82%
GLOCK Glock-18 1,40 160 0% 26 0% 147 0% 92%
FAMAS FAMAS 1,00 145 0% 9 0% 75 0% 52%
GALILAR Galil AR 1,10 46 0% 1 0% 19 0% 41%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 39 0% 5 0% 21 0% 54%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 28 0% 5 0% 12 0% 43%
BAYONET Bayonet 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 245.644 4.9 84.3 10.8
M4A1 34.162 4.0 85.4 10.6
SG556 16.736 2.9 89.2 7.9
AUG 16.582 4.3 84.4 11.4
HKP2000 10.885 1.2 94.1 4.7
DEAGLE 5.850 1.3 94.0 4.7
P250 1.768 1.6 91.1 7.3
TEC9 1.041 4.2 88.3 7.5
ELITE 776 3.5 89.0 7.5
FAMAS 726 4.4 84.6 11.0
GLOCK 376 0.8 94.7 4.5
GALILAR 214 7.9 79.0 13.1
FIVESEVEN 184 3.3 85.9 10.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 1.079.480 245.794 9.722.712 75.518 36.701 2,06 45.041 60% 23% 39,60 14,30
USP_SILENCER 92.953 0 0 9.473 5.642 1,68 9.112 96% 0% 0,00 9,80
SG556 81.589 16.756 907.214 7.094 721 9,84 5.396 76% 21% 54,10 11,50
M4A1 116.840 34.205 1.073.852 6.489 1.682 3,86 2.721 42% 29% 31,40 18,00
AUG 65.932 16.611 558.852 4.148 574 7,23 1.521 37% 25% 33,60 15,90
DEAGLE 20.066 5.855 449.876 2.710 1.623 1,67 2.429 90% 29% 76,80 7,40
M4A1_SILENCER 24.525 0 0 1.618 947 1,71 792 49% 0% 0,00 15,20
HKP2000 9.862 10.718 522.800 733 262 2,80 702 96% 109% 48,80 13,50
CZ75A 5.557 0 0 426 33 12,91 298 70% 0% 0,00 13,00
P250 3.938 1.771 80.793 355 81 4,38 333 94% 45% 45,60 11,10
TEC9 4.378 1.042 39.768 264 10 26,40 171 65% 24% 38,20 16,60
ELITE 2.937 776 32.027 205 5 41,00 169 82% 26% 41,30 14,30
GLOCK 1.394 376 19.696 160 26 6,15 147 92% 27% 52,40 8,70
FAMAS 2.991 726 22.409 145 9 16,11 75 52% 24% 30,90 20,60
GALILAR 1.265 214 6.951 46 1 46,00 19 41% 17% 32,50 27,50
FIVESEVEN 715 184 6.002 39 5 7,80 21 54% 26% 32,60 18,30
REVOLVER 212 0 0 28 5 5,60 12 43% 0% 0,00 7,60
BAYONET 4 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: