Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:330.070
Unique ID:STEAM_0:0:59595977
Steam Community:76561198079457682
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 5 sati (Ukupno: 979 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 20:05:25 sati
Prosečan ping:108,29ms (Latency: 54,15ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Jimboniñhö^. 1d 06:45h 25. dec 2017. 22:31:27 215 0% 11.175 7.515 1,49 47% 31%
Nicolai^ 1d 01:24h 5. maj 2019. 20:07:58 28 0% 12.836 6.990 1,84 57% 30%
Jimboniñhö 0d 19:15h 11. apr 2018. 15:58:58 135 0% 6.838 4.435 1,54 43% 32%
Jimboniñhô^ 0d 14:31h 14. nov 2018. 21:22:14 11 0% 5.949 4.149 1,43 52% 31%
Nicolai 0d 12:52h 16. dec 2018. 17:16:50 4 0% 5.863 3.619 1,62 60% 31%
jmB 0d 12:36h 11. jul 2019. 18:05:57 15 0% 6.315 3.578 1,76 62% 30%
Jimboninho 0d 10:42h 28. jan 2019. 15:55:37 8 0% 5.643 2.833 1,99 67% 30%
Jimboninho^. 0d 08:21h 19. dec 2018. 15:46:02 4 0% 3.897 2.265 1,72 66% 30%
jmB^ 0d 08:18h 18. avg 2019. 13:37:36 10 0% 3.881 2.310 1,68 60% 34%
CHopstix 0d 06:19h 21. apr 2019. 18:41:24 9 0% 3.033 1.843 1,65 56% 30%
Miñhö2k^. 0d 03:08h 6. mar 2017. 20:35:57 9 0% 1.254 778 1,61 76% 30%
文 Miñhö^. 0d 02:50h 31. mar 2017. 21:10:49 16 0% 998 634 1,57 94% 28%
Nicolai^♿ 0d 02:31h 10. feb 2019. 20:54:11 4 0% 1.229 691 1,78 61% 29%
Niñhô^ 0d 02:23h 3. avg 2019. 20:30:11 - 0% 1.250 661 1,89 68% 32%
Don't Don't Do It 0d 01:54h 1. jan 2018. 16:21:57 15 0% 692 482 1,44 50% 31%
Spisak svih nikova igrača [23]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 3d 13:08h 496 puta 45% 1,63
Terrorist 3d 04:32h 407 puta 37% 1,68
Spectator 0d 02:49h 197 puta 18% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 3d 02:36h 388 puta 44% 1,68
sas 3d 02:28h 392 puta 45% 1,67
idf 0d 11:25h 76 puta 9% 1,43
separatist 0d 01:50h 13 puta 1% 1,49
gign 0d 00:19h 1 puta 0% 1,41
phoenix 0d 00:17h 3 puta 0% 1,48
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 22.147 puta 30.660
Double Kill (2 kills) 6.895 puta 6.895
Triple Kill (3 kills) 4.057 puta 8.114
Domination (4 kills) 2.410 puta 7.230
Rampage (5 kills) 1.426 puta 5.704
Mega Kill (6 kills) 865 puta 4.325
Ownage (7 kills) 444 puta 2.664
Ultra Kill (8 kills) 276 puta 1.932
Kill Assist 208 puta 208
Killing Spree (9 kills) 155 puta 1.240
Monster Kill (10 kills) 116 puta 1.044
God Like (12 kills) 101 puta 1.111
Unstoppable (11 kills) 69 puta 690

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 5d 17:51h - 60.913 84% 35.785 1,70 34.351 83% 56% 2.590
de_dust2 0d 21:58h - 9.409 13% 6.507 1,45 5.584 14% 59% 467
de_inferno 0d 04:54h - 1.948 3% 1.342 1,45 1.224 3% 63% 105
de_cache 0d 00:39h - 192 0% 135 1,42 177 0% 92% 6

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 43.950 61% 30.264 71% 30.641 74% 70%
AWP AWP 1,00 13.165 18% 5.184 12% 1.086 3% 8%
AUG AUG 1,00 3.776 5% 390 1% 2.024 5% 54%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 3.662 5% 2.409 6% 2.575 6% 70%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3.065 4% 687 2% 1.601 4% 52%
M4A1 M4A4 1,00 2.090 3% 2.041 5% 1.092 3% 52%
USP_SILENCER USP-S 1,40 1.818 3% 905 2% 1.776 4% 98%
CZ75A CZ75A 1,30 534 1% 65 0% 272 1% 51%
SG556 SG 553 1,00 72 0% 54 0% 61 0% 85%
GALILAR Galil AR 1,10 55 0% 3 0% 27 0% 49%
MP7 MP7 1,30 51 0% - 0% 24 0% 47%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 30 0% 7 0% 24 0% 80%
SSG08 SSG 08 1,10 23 0% 23 0% 16 0% 70%
MAC10 MAC-10 1,50 17 0% 2 0% 13 0% 76%
MP9 MP9 1,40 10 0% 3 0% 5 0% 50%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 9 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 1,50 6 0% 2 0% 2 0% 33%
FAMAS FAMAS 1,00 6 0% 3 0% 4 0% 67%
KNIFE Knife 3,00 3 0% 5 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 112.099 4.5 87.2 8.3
M4A1 14.686 4.0 88.0 8.0
AWP 13.104 5.3 84.9 9.8
AUG 11.011 3.9 88.5 7.5
DEAGLE 6.677 2.9 91.0 6.1
MP7 279 5.7 83.9 10.4
GALILAR 173 5.8 84.4 9.8
SG556 142 2.8 89.4 7.7
P250 110 6.4 82.7 10.9
MP9 75 1.3 92.0 6.7
FIVESEVEN 74 4.1 87.8 8.1
MAC10 71 2.8 91.5 5.6
SSG08 32 0.0 87.5 12.5
FAMAS 17 5.9 94.1 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 389.422 112.792 5.423.662 43.950 30.264 1,45 30.641 70% 29% 48,10 8,90
AWP 22.200 13.122 1.813.492 13.165 5.184 2,54 1.086 8% 59% 138,20 1,70
AUG 36.946 11.095 476.274 3.776 390 9,68 2.024 54% 30% 42,90 9,80
DEAGLE 14.597 6.713 635.122 3.662 2.409 1,52 2.575 70% 46% 94,60 4,00
M4A1_SILENCER 31.658 0 0 3.065 687 4,46 1.601 52% 0% 0,00 10,30
M4A1 24.810 14.775 582.186 2.090 2.041 1,02 1.092 52% 60% 39,40 11,90
USP_SILENCER 10.919 0 0 1.818 905 2,01 1.776 98% 0% 0,00 6,00
CZ75A 5.792 0 0 534 65 8,22 272 51% 0% 0,00 10,80
SG556 575 143 8.144 72 54 1,33 61 85% 25% 57,00 8,00
GALILAR 606 177 7.358 55 3 18,33 27 49% 29% 41,60 11,00
MP7 925 279 6.588 51 0 51,00 24 47% 30% 23,60 18,10
FIVESEVEN 217 74 3.987 30 7 4,29 24 80% 34% 53,90 7,20
SSG08 71 32 5.420 23 23 1,00 16 70% 45% 169,40 3,10
MAC10 252 72 1.898 17 2 8,50 13 76% 29% 26,40 14,80
MP9 255 75 1.581 10 3 3,33 5 50% 29% 21,10 25,50
KNIFE_PUSH 437 0 0 9 0 9,00 - 0% 0% 0,00 48,60
FAMAS 51 18 751 6 3 2,00 4 67% 35% 41,70 8,50
P250 92 111 4.136 6 2 3,00 2 33% 121% 37,30 15,30
KNIFE 54 5 295 3 5 0,60 - 0% 9% 59,00 18,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: