Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Norveška
ID igrača:4.052.304
Unique ID:STEAM_0:1:9562975
Steam Community:76561197979391679
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. jul 2019. 10:00:18 (Ukupno: 114 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 11:43:40 sati
Prosečan ping:60,82ms (Latency: 30,41ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
krabbi nykinen 1d 08:42h 2. dec 2018. 16:41:33 277 0% 8.090 7.680 1,05 51% 26%
krabba 0d 02:30h 6. jul 2019. 10:55:04 20 0% 573 514 1,11 58% 21%
krabbi nykänen 0d 01:14h 21. apr 2018. 19:44:23 12 0% 291 302 0,96 43% 28%
julekrabba 0d 00:17h 15. dec 2018. 11:54:44 4 0% 65 46 1,41 89% 22%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 19:38h 129 puta 62% 1,05
Terrorist 0d 15:57h 80 puta 38% 1,06
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.887 puta 3.029
Double Kill (2 kills) 1.076 puta 1.076
Triple Kill (3 kills) 480 puta 960
Domination (4 kills) 242 puta 726
Rampage (5 kills) 82 puta 328
Mega Kill (6 kills) 28 puta 140
Ultra Kill (8 kills) 4 puta 28
Ownage (7 kills) 2 puta 12

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
duels_mirage 0d 08:35h 2.091 24% 1.898 1,10 986 22% 47% 9
duels_cache 0d 08:30h 2.161 25% 2.039 1,06 1.154 26% 53% 7
duels_inferno 0d 04:18h 1.213 14% 1.067 1,14 606 14% 50% 6
duels_overpass 0d 03:44h 880 10% 979 0,90 511 11% 58% 12
duels_cbble 0d 03:32h 772 9% 773 1,00 369 8% 48% -
duels_dust2 0d 03:26h 905 11% 832 1,09 462 10% 51% 5
duels_train 0d 02:42h 599 7% 591 1,01 365 8% 61% 4

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 2.797 34% 2.686 36% 1.711 40% 61%
AWP AWP 1,00 2.014 24% 1.907 25% 287 7% 14%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1.124 14% 1.135 15% 856 20% 76%
M4A1 M4A4 1,00 783 9% 537 7% 380 9% 49%
USP_SILENCER USP-S 1,40 341 4% 333 4% 255 6% 75%
CZ75A CZ75A 1,30 267 3% 259 3% 130 3% 49%
GLOCK Glock-18 1,40 217 3% 140 2% 181 4% 83%
HKP2000 P2000 1,40 161 2% 46 1% 153 4% 95%
FAMAS FAMAS 1,00 130 2% 128 2% 53 1% 41%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 118 1% 111 1% 84 2% 71%
SG556 SG 553 1,00 110 1% 41 1% 82 2% 75%
P250 P250 1,50 99 1% 98 1% 88 2% 89%
GALILAR Galil AR 1,10 55 1% 55 1% 26 1% 47%
ELITE Dual Berettas 1,40 48 1% 43 1% 33 1% 69%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 16 0% - 0% 8 0% 50%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 7 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 10.647 4.5 83.8 11.7
M4A1 4.087 3.9 85.7 10.4
DEAGLE 2.740 1.5 91.8 6.8
AWP 2.289 4.8 86.2 9.0
GLOCK 887 1.7 91.3 7.0
P250 862 2.9 87.4 9.7
FAMAS 752 4.7 82.7 12.6
HKP2000 662 0.8 94.3 5.0
FIVESEVEN 461 1.3 88.3 10.4
SG556 310 1.3 90.6 8.1
GALILAR 280 5.7 78.2 16.1
ELITE 208 2.4 88.9 8.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 45.827 10.650 423.507 2.797 2.686 1,04 1.711 61% 23% 39,80 16,40
AWP 4.746 2.289 342.891 2.014 1.907 1,06 287 14% 48% 149,80 2,40
DEAGLE 9.586 2.740 215.618 1.124 1.135 0,99 856 76% 29% 78,70 8,50
M4A1 15.253 4.089 134.301 783 537 1,46 380 49% 27% 32,80 19,50
USP_SILENCER 4.961 0 0 341 333 1,02 255 75% 0% 0,00 14,50
CZ75A 4.012 0 0 267 259 1,03 130 49% 0% 0,00 15,00
GLOCK 3.271 887 30.637 217 140 1,55 181 83% 27% 34,50 15,10
HKP2000 1.990 663 31.503 161 46 3,50 153 95% 33% 47,50 12,40
FAMAS 2.589 753 21.399 130 128 1,02 53 41% 29% 28,40 19,90
FIVESEVEN 2.150 461 18.900 118 111 1,06 84 71% 21% 41,00 18,20
SG556 1.451 310 15.889 110 41 2,68 82 75% 21% 51,30 13,20
P250 1.591 862 33.719 99 98 1,01 88 89% 54% 39,10 16,10
GALILAR 1.120 280 9.629 55 55 1,00 26 47% 25% 34,40 20,40
ELITE 808 208 6.957 48 43 1,12 33 69% 26% 33,40 16,80
M4A1_SILENCER 298 0 0 16 0 16,00 8 50% 0% 0,00 18,60
KNIFE_M9_BAYONET 187 0 0 7 1 7,00 - 0% 0% 0,00 26,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: