Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:7042
Lokacija:Norveška
ID igrača:4.052.304
Unique ID:STEAM_0:1:9562975
Steam Community:76561197979391679
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. jan 2020. 13:30:53 (Ukupno: 123 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 12:29:20 sati
Prosečan ping:63,95ms (Latency: 31,97ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
krabbi nykinen 1d 08:42h 2. dec 2018. 16:41:33 277 0% 8.090 7.680 1,05 51% 26%
krabba 0d 03:17h 5. jan 2020. 13:34:31 28 0% 755 652 1,16 57% 22%
krabbi nykänen 0d 01:14h 21. apr 2018. 19:44:23 12 0% 291 302 0,96 43% 28%
julekrabba 0d 00:17h 15. dec 2018. 11:54:44 4 0% 65 46 1,41 89% 22%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 19:41h 130 puta 60% 1,05
Terrorist 0d 16:34h 87 puta 40% 1,07
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.942 puta 3.139
Double Kill (2 kills) 1.095 puta 1.095
Triple Kill (3 kills) 457 puta 914
Domination (4 kills) 232 puta 696
Rampage (5 kills) 85 puta 340
Mega Kill (6 kills) 27 puta 135
God Like (12 kills) 1 puta 11
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
duels_mirage 0d 08:45h 2.106 24% 1.912 1,10 997 22% 47% 9
duels_cache 0d 08:31h 2.161 25% 2.039 1,06 1.154 26% 53% 7
duels_inferno 0d 04:33h 1.285 15% 1.126 1,14 631 14% 49% 6
duels_overpass 0d 03:40h 881 10% 963 0,91 505 11% 57% 12
duels_dust2 0d 03:40h 964 11% 883 1,09 500 11% 52% 5
duels_cbble 0d 03:24h 747 9% 758 0,99 354 8% 47% -
duels_train 0d 02:37h 581 7% 572 1,02 357 8% 61% 4

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 2.870 34% 2.756 36% 1.754 40% 61%
AWP AWP 1,00 2.024 24% 1.907 25% 287 7% 14%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1.112 13% 1.136 15% 846 19% 76%
M4A1 M4A4 1,00 783 9% 537 7% 380 9% 49%
USP_SILENCER USP-S 1,40 331 4% 319 4% 244 6% 74%
CZ75A CZ75A 1,30 267 3% 259 3% 130 3% 49%
GLOCK Glock-18 1,40 217 3% 140 2% 181 4% 83%
HKP2000 P2000 1,40 161 2% 46 1% 153 4% 95%
SG556 SG 553 1,00 131 2% 58 1% 97 2% 74%
FAMAS FAMAS 1,00 130 2% 128 2% 53 1% 41%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 118 1% 111 1% 84 2% 71%
P250 P250 1,50 99 1% 98 1% 88 2% 89%
GALILAR Galil AR 1,10 55 1% 55 1% 26 1% 47%
ELITE Dual Berettas 1,40 48 1% 43 1% 33 1% 69%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 17 0% - 0% 12 0% 71%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 10.930 4.5 83.9 11.7
M4A1 4.087 3.9 85.7 10.4
DEAGLE 2.719 1.5 91.8 6.8
AWP 2.299 4.8 86.2 9.0
GLOCK 887 1.7 91.3 7.0
P250 862 2.9 87.4 9.7
FAMAS 752 4.7 82.7 12.6
HKP2000 662 0.8 94.3 5.0
FIVESEVEN 461 1.3 88.3 10.4
SG556 360 1.9 89.4 8.6
GALILAR 280 5.7 78.2 16.1
ELITE 208 2.4 88.9 8.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 46.952 10.934 434.261 2.870 2.756 1,04 1.754 61% 23% 39,70 16,40
AWP 4.745 2.300 343.626 2.024 1.907 1,06 287 14% 48% 149,40 2,30
DEAGLE 9.511 2.719 213.865 1.112 1.136 0,98 846 76% 29% 78,70 8,60
M4A1 15.253 4.089 134.301 783 537 1,46 380 49% 27% 32,80 19,50
USP_SILENCER 4.791 0 0 331 319 1,04 244 74% 0% 0,00 14,50
CZ75A 4.012 0 0 267 259 1,03 130 49% 0% 0,00 15,00
GLOCK 3.271 887 30.637 217 140 1,55 181 83% 27% 34,50 15,10
HKP2000 1.990 663 31.503 161 46 3,50 153 95% 33% 47,50 12,40
SG556 1.704 360 18.530 131 58 2,26 97 74% 21% 51,50 13,00
FAMAS 2.589 753 21.399 130 128 1,02 53 41% 29% 28,40 19,90
FIVESEVEN 2.150 461 18.900 118 111 1,06 84 71% 21% 41,00 18,20
P250 1.591 862 33.719 99 98 1,01 88 89% 54% 39,10 16,10
GALILAR 1.120 280 9.629 55 55 1,00 26 47% 25% 34,40 20,40
ELITE 808 208 6.957 48 43 1,12 33 69% 26% 33,40 16,80
M4A1_SILENCER 231 0 0 17 0 17,00 12 71% 0% 0,00 13,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: